BX710

5/1 Watt Commercial VHF Handheld Radio

 
BX710 xxx 5/1 Watt Commercial VHF Handheld Radio

MC520B

LCD microphone, suits TX3440

 
MC520B xxx LCD microphone, suits TX3440

TX650

1 Watt 40 Channel Handheld UHF Radio

 
TX650 xxx 1 Watt 40 Channel Handheld UHF Radio

TX655

1/0.5 Watt Compact UHF CBs - TWIN Pack

 
TX655 xxx 1/0.5 Watt Compact UHF CBs  - TWIN Pack

AE4801

UHF Base Station Antenna, 8.1 dBi

 
AE4801 xxx UHF Base Station Antenna, 8.1 dBi

BP016

Battery Pack, 2000mAh Li-Ion, TX685/6150

RRP: $129.00 AUD
BP016 xxx Battery Pack, 2000mAh Li-Ion, TX685/6150

AE411W

UHF Base Station Antenna Whip, suit AE410

 
AE411W xxx UHF Base Station Antenna Whip, suit AE410

CK6000

In Car Kit, suits TX6200/7200

RRP: $109.00 AUD
CK6000 xxx In Car Kit, suits TX6200/7200

AE413W

UHF Base Station Antenna Whip, suit AE413

 
AE413W xxx UHF Base Station Antenna Whip, suit AE413

AT4DG

Cellular Antenna

 
AT4DG xxx Cellular Antenna

AT6AM

Cellular Antenna

 
AT6AM xxx Cellular Antenna

TX670

2/1 Watt Handheld UHF Radio

 
TX670 xxx 2/1 Watt Handheld UHF Radio

MC406

Microphone, electret, H/Duty curly

 
MC406 xxx Microphone, electret, H/Duty curly

MC208

Microphone, electret 4 pin Plug

 
MC208 xxx Microphone, electret 4 pin Plug

LCM7000

Leather Carry Case

 
LCM7000 xxx Leather Carry Case